BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 02 - Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 16-01-2022)

BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 02 - Online TV Weekly Buddhist Newsreel (NGÀY 16-01-2022) 1. WORKSHOP "PROMOTING THE ROLE OF MONKS AND NUNS IN BUILDING GREAT SOLIDARITY NATION" INAUGURATED (Khai mạc hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc") 2. HANOI: HOLY SPIRIT NIGHT OF LANTERN LIGHTING FESTIVAL AT BẰNG PAGODA TO CELEBRATE BUDDHA'S ENLIGHTENMENT DAY (Thiêng liêng đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Đức Phật thành Đạo tại chùa Bằng) 3. REVIEW OF 2ND WEEK TO CELEBRATE BUDDHA’S ENLIGHTENMENT - RETREAT COURSE ORGANIZED BY THE DHARMA ENACTMENT SECTION (Tổng Kết Tuần Lễ Thứ 2 Chào Mừng Đức Phật Thành Đạo- Khóa Tu Gia Hạnh Do Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức) 4. CELEBRATING THE EVENT OF BUDDHA'S ENLIGHTENMENT AT ASCETIC RETREAT COURSE NAMELY "BUDDHA'S ENLIGHTENMENT” (Lễ kỷ niệm kính mừng Phật Thành Đạo tại Khóa tu “Phật Thành Đạo”) 5. KON TUM: BUDDHA STATUE PLACING RITUAL – WORSHIPPING THE THREE JEWELS AND BELL TOLLING AT HUỆ HƯƠNG PAGODA (Lễ An vị chư Phật – Khánh tạ Tam bảo và Khai Đại Hồng chung tại chùa Huệ Hương) 6. TƯỜNG NGUYÊN PAGODA CHARITY GROUP CONTINUES HANDLING MANY ALMSHOUSES IN PROVINCES OF AN GIANG AND KIÊN GIANG (Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tiếp tục bàn giao nhiều căn nhà tình thương tại tỉnh An Giang và Kiên Giang)
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online