Văn bản Giáo hội

GHPGVN cáo phó Thượng tọa Thích Phước Hạnh viên tịch

PSO - Hôm nay, ngày 14/4/2024, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Thượng tọa Thích Phước Hạnh viên tịch.

Toàn cảnh - Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại ái Đạo 2024 Quan tâm và hỗ trợ Phật Sự Online KÊU GỌI HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG
Thông báo: Về việc cảnh báo hành vi lừa đảo để trục lợi và xuyên tạc làm ảnh hưởng niềm tin tín đồ và hình ảnh của Phật giáo qua các nền tảng mạng xã hội, truyền thông đại chúng
Cáo phó: Thượng tọa Thích Thiện Trí viên tịch
Cáo phó: Hòa thượng Thích Thanh Dương viên tịch
Giáo chỉ: Về việc tổ chức Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch
Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Như Chơn viên tịch
Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 - Khoá IX Hội đồng Trị sự GHPGVN
Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kỳ 3, khóa IX
Chương trình tang lễ cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Thạnh
Trung ương Giáo hội thông báo về việc không công nhận tư cách thành viên GHPGVN đối với tu sĩ Thạch Chanh Đa Ra
Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Chánh viên tịch
Văn tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tiểu sử Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, Sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam (1258 - 1308)
Thông bạch: Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn
Quyết định: V/v phê duyệt Biểu tượng chung kiến trúc Phật giáo Việt Nam
Quyết định: V/v phê duyệt Trụ kinh Chuyển Pháp Luân
Thông bạch: Về việc tổ chức Tang lễ Đại lão Hòa thượng Dương Nhơn - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thông báo: Về việc tổ chức tang lễ Đại lão Hòa thượng Aggajàti Dương Nhơn
Cáo phó: Đại lão Hòa thượng AGGJÀFTI Dương Nhơn viên tịch
Trung ương Giáo hội ban hành Quy chế hoạt động Ban Quản trị cơ sở tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027
Thông tư: Hướng dẫn thành lập Ban Quản Trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022 -2027