Truyền hình trực tiếp

Trực tiếp: Khóa lễ Tụng Bổn Môn khóa tu Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc
🛑Trực tiếp: Lễ Khai mạc khóa tu Phật tử đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Bái Đính - Ninh Bình
Trực tiếp: Khai mạc Khóa Huân tu Kiết đông Thất nhựt giáo giới năm 2023 tại tỉnh Kiên Giang
Trực tiếp: Lễ tưởng niệm Tôn sư lần thứ 30 Cố Hoà thượng Thích Đức Thiệu - Chùa Liên Trì, tỉnh Lâm Đồng
[Video] Khóa tu "Tìm về nẻo giác" lần thứ nhất tại chùa Bửu Hưng - Kiên Giang
🛑Trực tiếp: Lễ công bố Quyết định thành lập Tịnh xá Ngọc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
🛑Trực tiếp: Lễ Bế mạc khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế Năm 2023
Trực tiếp: Lễ Khai mạc Đại Giới đàn "Minh Nguyệt" tại Đại Tòng Lâm, tỉnh BR-VT
Trực tiếp: Pháp đàm Đạo nghiệp và tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang tại Tổ đình Minh Đăng Quang, tỉnh Vĩnh Long
🛑 Trực tiếp: Môn đồ tứ chúng Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Trực tiếp: Khai mạc khoá Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023
🛑 Trực tiếp: Lễ thắp nến truyền đăng - Tưởng niệm Tổ sư và các Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang
Trực tiếp: Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Tp.Thủ Đức
Trực tiếp: Hệ phái Khất sĩ Việt Nam "Tổ sư Minh Đăng Quang và truyền thừa"
Trực tiếp: Pháp thoại "Đức Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện nối truyền Thích Ca Chánh Pháp" - HT. Thích Giác Giới
Trực tiếp: Chương trình "DIỆU LÝ MINH ĐĂNG" thi trắc nghiệm về cuộc đời, tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang và lịch sử Phật giáo Khất sĩ
Trực tiếp: Phật giáo Nam Tông cử hành lễ tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Trực tiếp: Pháp thoại "Tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy trong bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang"
Trực tiếp: Lễ trao học bổng cho Tăng Ni sinh Hệ phái Khất sĩ
Trực triếp: Lễ ký kết 4 đề án Phật giáo giữa Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN và Hệ phái Khất sĩ
Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật "Minh Đăng Toả Rạng"
Trực tiếp: Lễ dâng đăng - Lễ vía Quán Thế âm Bồ tát xuất gia tại Núi Bà Đen, Tây Ninh
🔴Trực tiếp: Đại lễ An vị - Khánh tạ Tam bảo, chùa Khánh Bảo - huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng
Trực tiếp: Lễ khai mạc Hội thảo Hệ phái Khất sĩ "Tư tưởng Phật học lịch sử truyền thừa và những đóng góp"
Trực tiếp: TT. Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang