ĐĐ Thích Pháp Trấn

Ủy Viên Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Có 17 bài viết

Hậu Giang: BTS GHPGVN Tp. Vị Thanh đến thăm, chúc tết lãnh đạo các ban ngành thành phố
Hậu Giang: Sở Nội vụ tỉnh đến thăm và chúc tết BTS GHPGVN tỉnh
Hậu Giang: Ban Trị sự PG tỉnh thăm, chúc tết lãnh đạo Tỉnh uỷ và các Cơ quan, Ban ngành tỉnh
Hậu Giang: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tưởng niệm chư vị Tôn đức tiền nhân hữu công và khánh tuế chư Tôn giáo phẩm chứng minh
Hậu Giang: Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Hậu Giang đến thăm và chúc Tết BTS GHPGVN TP. Vị Thanh
Hậu Giang: Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh thăm, chúc tết BTS GHPGVN tỉnh
Hậu Giang: Phái đoàn lãnh đạo các ban ngành Tp.Vị Thanh thăm, chúc Tết BTS GHPGVN thành phố
Hậu Giang: Đoàn lãnh đạo các ban ngành thăm, chúc Tết BTS GHPGVN tỉnh
Hậu Giang : Ban Trị sự PG tỉnh Hậu Giang khánh tuế và chúc Tết quý Tôn túc Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương GHPGVN
Hậu Giang: BTS GHPGVN Tp. Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023
Tác giả khác