ĐĐ Thích Pháp Trấn

Ủy Viên Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Có 6 bài viết

Hậu Giang: Thường trực BTS Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực định kỳ tháng 10
Hậu Giang: Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn "Đồng Tâm 190"
Hậu Giang: Lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn mới “Đồng Tâm 192”
Hậu Giang: Chư Tăng và Phật tử chùa Vạn Pháp tổ chức lễ Khánh tuế TT. Thích Minh Phương
Hậu Giang: Đạo tràng Huỳnh Qui tổ chức chương trình "Vui hội Trăng Rằm"
Hậu Giang: Chùa Ngọc Thiên tổ chức vui Trung thu "Ngày Hội Trăng Rằm"
Tác giả khác