Minh Lực

Có 268 bài viết

Bến Tre: Chùa Đông Phước tổ chức lễ Hiệp kỵ chư vị tiền bối tổ sư khai sơn tạo tự và khởi công xây dựng bảo tháp cố Thượng toạ Thích Trí Định
Bến Tre: BTS Phật giáo huyện Ba Tri trang nghiêm tưởng niệm Cố Hoà Thựơng thượng Vĩnh hạ Tấn - nguyên trụ trì Chùa Kiển Phước
Bến Tre: Chùa Phúc An tổ chức Đại Lễ Vu lan – Báo hiếu PL. 2567 – DL. 2023
Bến Tre: Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh tặng 500 phần quà cho người khiếm thị
Bến Tre: Chùa Hiếu Huệ tổ chức Đại Lễ Vu lan – Báo hiếu PL. 2567 – DL. 2023
Bến Tre: Chùa Huệ Năng tổ chức Đại Lễ Vu lan – Báo hiếu PL. 2567 – DL. 2023
Bến Tre: Lễ truy niệm, cung tống kim quan cố Thượng tọa Thích Thiện Chí
Bến Tre: Lễ nhập kim quan cố Thượng tọa Thích Thiện Chí
Bến Tre: Cáo Phó Cố Thượng Tọa Thích Thiện Chí tân viên tịch
Bến Tre: Chùa Phước Nguyên trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2567
Tác giả khác