Thẻ liên quan: an-sinh-xa-hoi

Có 3 kết quả tìm kiếm

Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thực hiện chương trình an sinh xã hội hè 2024
Bình Định: Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023
TP.HCM: Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp An sinh xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành, Kiên Giang