Thẻ liên quan: bo-tat-tap-trung

Có 2 kết quả tìm kiếm

Ninh Thuận: Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh tham dự lễ Bố-tát tập trung
Tiền Giang: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự Bố tát và họp lệ tại huyện Chợ Gạo