Thẻ liên quan: bts-ghpgvn-tinh-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-ve-viec-thi-hanh-thong-tu-04-cua-bo-tai-chinh

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Thái Nguyên: BTS GHPGVN tỉnh làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc thi hành thông tư 04 của Bộ Tài Chính