Thẻ liên quan: chu-tang-chua-ba-so-tang-100-phan-qua-cho-ba-con-nhan-dip-tet-chol-chnam-thmay

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Trà Vinh: Chư Tăng chùa Ba So tặng 100 phần quà cho bà con nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây