Thẻ liên quan: chua-duong-chan-tue-uyen

Có 4 kết quả tìm kiếm

[Video] Đồng Nai: Khoá tu “Sống trong tỉnh thức” tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển
[Video] Đồng Nai: Đêm hoa đăng mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển
[Video] Đồng Nai: Chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển khánh đản đức Phật A Di Đà, tưởng niệm 30 năm đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch
Trực tiếp: Chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển lễ Khánh đản Đức Phật A Di Đà, tưởng niệm 30 năm Đức Đệ nhất Pháp chủ & kỷ niệm 1 năm thành lập chùa