Thẻ liên quan: chua-giac-hai

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Lâm Đồng: Lễ tạ đàn Dược sư và an vị Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tại chùa Giác Hải