Thẻ liên quan: chua-giac-tanh-to-chuc-khoa-tu-hang-thang-va-trao-qua-cho-nguoi-khiem-thi

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] TP. HCM: Chùa Giác Tánh tổ chức khóa tu hàng tháng và trao quà cho người khiếm thị