Thẻ liên quan: chua-hang-chua-hai-son

Có 3 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Ban Từ thiện Xã hội TƯ thăm, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con tại chùa Hang
[Video] Kiên Giang: Hàng ngàn Phật tử tham dự khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Hang (Chùa Hải Sơn)
Kiên Giang: Tiến độ thi công ngày 26/11/2023 công trình Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm cao 33M và 33 ứng hóa thân