Thẻ liên quan: chua-hoi-an

Có 5 kết quả tìm kiếm

[Video] Bình Dương: Đêm thiền trà “Trở về kí ức” tại khóa tu ngày an lạc chùa Hội An
[Video] Vĩnh Long: Lễ lạc thành chánh điện chùa Hội An
Vĩnh Long: Trang nghiêm lễ Lạc thành ngôi Chánh điện chùa Hội An, huyện Vũng Liêm
[Video] Vĩnh Long: Hoà thượng Chủ tịch huấn từ tại lễ Lạc thành Đại hùng bảo điện chùa hội An
Vĩnh Long: Hòa thượng Chủ tịch chứng minh lễ Lạc thành chùa Hội An