Thẻ liên quan: chua-khanh-long

Có 4 kết quả tìm kiếm

[Video] TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa - Viện chủ chùa Khánh Long
TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa - Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ viên tịch
Tiền Giang: Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Khánh Long
Vĩnh Long: Chùa Khánh Long tổ chức lễ huý kỵ cố HT. Thích Tâm Thông và hiệp kỵ chư tiền bối hữu công