Thẻ liên quan: chua-minh-linh

Có 2 kết quả tìm kiếm

[Video] Hải Phòng: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Linh
Hải Phòng: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Minh Linh cho ĐĐ. Thích Bản Nghiêm