Thẻ liên quan: chua-phap-linh

Có 2 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Lễ truy niệm Thượng tọa Thích Đồng Tu
TP.HCM: Các phái đoàn viếng tang Thượng tọa Thích Đồng Tu tại chùa Pháp Linh