Thẻ liên quan: chua-tien-phuoc

Có 2 kết quả tìm kiếm

[Video] Bình Thuận: Lễ húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Khiết tại chùa Tiên Phước
Bình Thuận: Lễ Húy Nhật Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Khiết tại chùa Tiên Phước