Thẻ liên quan: chua-truong-sanh

Có 3 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Đạo tràng chùa Trường Sanh trang nghiêm Húy kỵ Hòa thượng Khai sơn
[Video]Tiền Giang: Lễ khánh tạ Tam bảo, an vị Phật chùa Trường Sanh (TP.Mỹ Tho)
Tiền Giang: Lễ Khánh tạ Tam Bảo – An vị Phật chùa Trường Sanh