Thẻ liên quan: chua-tu-lam-khai-mac-khoa-tu-mua-xuan-danh-cho-phat-tu-tre

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] TT-Huế: Chùa Từ Lâm khai mạc khóa tu mùa xuân dành cho Phật tử trẻ