Thẻ liên quan: chuc-tet-tt-thich-phuoc-nghiem

Có 1 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Tăng Ni môn phong tổ đình Phước Lâm khánh tuế Thượng tọa Thích Phước Nghiêm nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn