Thẻ liên quan: cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-tru-tri

Có 6 kết quả tìm kiếm

Thanh Hoá: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thạch Tuyền và chùa Thạch Khê.
Bình Dương: Trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Thiện Hiếu
Quảng Bình: Lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Linh Sơn Đại Phúc
Bình Dương: Lễ bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng đại hùng bảo điện chùa Sirīsuvaṇṇavaṅsā - Tông Kim Quang
Thanh Hóa: Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Cây Trôi
Bình Dương: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Pháp Hoa