Thẻ liên quan: cung-duong-phap-bao-va-tang-bao

Có 1 kết quả tìm kiếm

Myanmar: Chùa Đại Phước trang nghiêm tổ chức Đại lễ cúng dường Pháp bảo và Tăng bảo