Thẻ liên quan: duc-thanh-to-ni-dai-ai-dao

Có 4 kết quả tìm kiếm

[Video] Cần Thơ: Ban Tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
[Video] Cần Thơ: Khai mạc triển lãm văn hóa, nghệ thuật - Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo 2024
[Video] Cần Thơ: Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo & chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công PGVN tại chùa Phước Khánh
Tp.Cần Thơ: Các công tác chuẩn bị lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị tiền bối Ni hữu công