Thẻ liên quan: ho-kho-khan

Có 2 kết quả tìm kiếm

BR-VT: Linh Quang tịnh xá tặng quà đến các hộ khó khăn tại huyện Tuy Phong
Bình Phước: ĐĐ. Thích Giác Đạo cùng chính quyền thăm và trao quà cho hộ khó khăn tại huyện nhà