Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-bao-nghiem

Có 6 kết quả tìm kiếm

Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính TƯ vấn an Hòa thượng Chủ tịch, thăm trường hạ thiền viện Quảng Đức
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng “Kinh nghiệm Hoằng pháp” tại Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Hoằng pháp năm 2023
Ninh Thuận: HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng đề tài “Phương tiện hoằng pháp trong thời đại mới”
[Video] Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng nhân khóa tu Vu lan Báo hiếu
[Video] Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng về chủ đề “Đầu năm bàn về chữ Thọ”
[Video] Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ pháp thoại cho hơn 1500 em khóa sinh KTMH chùa Tam Chúc