Thẻ liên quan: hoa-thuong-thich-hue-sanh

Có 1 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 26 cố Hòa thượng Thích Huệ Sanh, Viện chủ Tổ đình Giác Lâm