Thẻ liên quan: hoi-tu-thien-tuong-nguyen-khoi-cong-xay-dung-2-phong-hoc-tai-chua-chongk-sach

Có 2 kết quả tìm kiếm

[VIdeo] Trà Vinh: Hội từ thiện Tường Nguyên khởi công xây dựng 2 phòng học tại chùa Chongk Sach
Trà vinh: Hội Từ thiện Tường Nguyên khởi công xây dựng 2 phòng học tại chùa Chongk Sach