Thẻ liên quan: ht-thich-trung-khiet

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bình Thuận: Lễ Húy Nhật Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Khiết tại chùa Tiên Phước