Thẻ liên quan: hung-cong-xay-dung-bo-tat-quan-the-am

Có 1 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Lễ Hưng công xây dựng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Phước Lâm, huyện Châu Thành