Thẻ liên quan: khoa-le-ngu-bach-danh-nhan-ngay-via-quan-the-am-bo-tat

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Kiên Giang: Hàng ngàn Phật tử tham dự khóa lễ Ngũ Bách Danh nhân ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Hang (Chùa Hải Sơn)