Thẻ liên quan: kim-som-rinh

Có 1 kết quả tìm kiếm

Trà Vinh: Kim Som Rinh không còn là tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer