Thẻ liên quan: le-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-chua-phuoc-thanh

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bình Phước: Lễ thượng bảng và công bố quyết định thành lập chùa Phước Thạnh