Thẻ liên quan: le-dai-tuong

Có 4 kết quả tìm kiếm

Long An: Chùa Long Hoa trang nghiêm tổ chức Lễ đại tường Ni trưởng Thích Nữ Như Vân
Long An: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc tại chùa Linh Nguyên
BR-VT: Trang nghiêm lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên tại chùa Hải Vân
[Video] Đắk Lắk: Lễ Đại tường cố Đại đức Thích Nguyên Thắng