Thẻ liên quan: le-huy-nhat-lan-thu-53-co-truong-lao-hoa-thuong-thich-hue-chieu

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Kon Tum: Lễ húy nhật lần thứ 53 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Chiếu