Thẻ liên quan: le-nhap-kim-quan

Có 5 kết quả tìm kiếm

Đồng Tháp: Lễ nhập Kim quan Ni sư Thích Nữ Như Ngọc, trụ trì chùa Phước Ân
TP.HCM: Lễ nhập Kim quan Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Thạnh
[Video] Đắk Lắk: Lễ nhập Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Phan Liên
Đắk Lắk: Lễ nhập Kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Phan Liên
TP.HCM: Lễ nhập kim quan cố Ni sư Thích Nữ Như Diệu, Phó Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố