Thẻ liên quan: le-nhap-kim-quan-ni-truong-thich-nu-tam-hoa-vien-chu-chua-khanh-long

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa - Viện chủ chùa Khánh Long