Thẻ liên quan: le-tuong-niem-thanh-to-ni

Có 1 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Phân ban Ni giới tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và họp mặt đầu năm Giáp Thìn