Thẻ liên quan: mon-phong-to-dinh-phuoc-lam

Có 1 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Tăng Ni môn phong tổ đình Phước Lâm khánh tuế Thượng tọa Thích Phước Nghiêm nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn