Thẻ liên quan: nhap-kim-quan-ni-truong-thich-nu-anh-lien

Có 1 kết quả tìm kiếm

Kiên Giang: Lễ nhập Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Ánh Liên