Thẻ liên quan: phat-giao-chau-thanh-hop-le-thang-2-giap-thin

Có 1 kết quả tìm kiếm

Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành tổ chức Bố tát tập trung và công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì tám ngôi tự viện trong huyện