Thẻ liên quan: quan-phu-nhuan

Có 2 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Lễ truy niệm Thượng tọa Thích Đồng Tu
TP.HCM: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Thành (Quận Phú Nhuận)