Thẻ liên quan: sc-thich-nu-thanh-triet

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bình Phước: Lễ khánh thành và trao quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Thanh Vân (huyện Bù Đốp)