Thẻ liên quan: soc-thien-vuong

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Hà Nội: Hơn 600 Tăng Ni sinh tác pháp an cư tại trường hạ Sóc Thiên Vương