Thẻ liên quan: ta-dan-duoc-su-chua-giac-hai-2024-an-vi-ton-tuong-tay-phuong-tam-thanh-chua-giac-hai

Có 1 kết quả tìm kiếm

Lâm Đồng: Lễ tạ đàn Dược sư Thất châu và An vị Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tại chùa Giác Hải