Thẻ liên quan: tang-ni-khanh-tue-ht-hue-thong-dau-xuan

Có 1 kết quả tìm kiếm

Bình Dương: Tăng Ni đảnh lễ, khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm dịp đầu Xuân