Thẻ liên quan: thich-nhuan-duc

Có 1 kết quả tìm kiếm

[Video] Giáo hội gia tăng kỷ luật Đại đức Nhuận Đức vì thuyết giảng không ái ngữ đối với đồng bào Khmer