Thẻ liên quan: thien-vien-quang-duc

Có 21 kết quả tìm kiếm

[Video] TP.HCM: Thiền viện Quảng Đức khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2568
TP.HCM: Thiền viện Quảng Đức khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2568
TP.HCM: Trang nghiêm tưởng niệm 61 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân
TP.HCM: Hòa thượng Chủ tịch Chứng minh, Giáo giới đến chư Hành giả hạ trường Thiền viện Quảng Đức và Phật giáo quận 3
[Video] TP.HCM: Phòng An ninh Nội địa - Công an TP.HCM chúc mừng Phật đản chư Tôn đức Ban Thường trực HĐTS Văn phòng 2 TƯ GHPGVN
🔴[Trực Tiếp] Đại lễ Phật đản PL.2568 tại Văn Phòng 2 Trung ương GHPGVN - Thiền Viện Quảng Đức - TP.HCM
Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM khai giảng khóa tu “Ngày an lạc” hàng tháng tại Thiền viện Quảng Đức
TP.HCM: Hội nghị giao ban năm 2024 Văn phòng 2 TƯGH với các tỉnh, thành khu vực phía Nam
Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tổ chức khóa tu “Ngày an lạc” hàng tháng tại Thiền viện Quảng Đức
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội họp giao ban đầu năm Giáp Thìn
[Video] TP.HCM: TỈNH UỶ TỈNH KIÊN GIANG THĂM, CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC VĂN PHÒNG 2 TRUNG ƯƠNG
Trực tiếp: Hội nghị thường niên kỳ 3 - Khóa IX (2022-2027) GHPGVN - Thiền viện Quảng Đức, TP. HCM
Trực tiếp: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự ban Tăng sự, ban Pháp chế, ban Kiểm soát Trung ương năm 2023 - Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM
Trực tiếp: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự ban Từ thiện Xã hội Trung ương năm 2023 - Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội họp giao ban trước kỳ Hội nghị của Ban Thường trực HĐTS và Hội nghị thường niên kỳ 3 – Khóa IX năm 2023
Trung ương Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp và cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện
[Video] TP.HCM: Khai mạc khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ ban Pháp chế TƯ khu vực phía Nam năm 2023
TP.HCM: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Minh, khai sơn Thiền viện Quảng Đức
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội họp giao ban thường kỳ triển khai nhiều Phật sự quan trọng trong tháng
TP.HCM: Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp An sinh xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành, Kiên Giang