Thẻ liên quan: thuong-toa-thich-dong-tu

Có 3 kết quả tìm kiếm

TP.HCM: Lễ truy niệm Thượng tọa Thích Đồng Tu
TP.HCM: Các phái đoàn viếng tang Thượng tọa Thích Đồng Tu tại chùa Pháp Linh
TP.HCM: Lễ nhập Kim quan Thượng tọa Thích Đồng Tu