Thẻ liên quan: thuong-toa-thich-phuoc-hanh

Có 3 kết quả tìm kiếm

Vĩnh Long: BTS GHPGVN tỉnh viếng tang TT. Thích Phước Hạnh
Vĩnh Long: Lễ nhập kim quan Thượng tọa Thích Phước Hạnh
GHPGVN cáo phó Thượng tọa Thích Phước Hạnh viên tịch